Μουσικοκινητική Αγωγή (3 ½ – 4½ ετών)

Μέσω της Μουσικοκινητικής αγωγής σταδιακά οι μαθητές αποκτούν την χάρη και τη βελτίωση της στάσης του σώματός τους, αναπτύσσουν τη μουσικότητα, τον ρυθμό, τη φαντασία και θέτουν τα θεμέλια για την σωστή κινητική ανάπτυξής τους. Η μουσική, το τραγούδι και η έκφρασή αυτών με κινήσεις, αποτελούν θεμέλια για την ανάπτυξη των παιδιών, τόσο νοητικά όσο και κινητικά. Τα μαθήματα στοχεύουν στην ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου, του χρόνου και της κίνησης, όπως και της ρυθμικής αντίληψης , της δημιουργικότητας και της φαντασίας.

Category:
Date: